pl gb de fr

Niedziela, 18 Marca 2018, Imieniny obchodzą:

START

Zadaj pytanie prezydentowi Leszna

Przez zamieszczony u dołu strony formularz, mogą Państwo zadać pytanie Prezydentowi Leszna.  Odpowiedzi zostaną przesłane na Podany przez Państwa adres e-mail.

Najciekawsze pytania wraz z odpowiedziami zostaną zamieszczone poniżej:

1. Bardzo proszę o odpowiedz na pytanie gdzie na ulicy Zielonej jest droga dla samochodów, a gdzie jest chodnik dla pieszych. Podobno samochody nie mogą parkować na naszej ulicy z wyjątkiem dojazdu do posesji, a zawsze jest ich bardzo dużo. Parkują bezpośrednio przy budynku, w samych oknach (jak jest wysoki pojazd to nawet światło dzienne nie dociera a kierowca siedzi w samochodzie jak przy moim stole, tylko kawę podać). Zdarza się, że z domu nie można wyjść, bo stoją w bramie, a ja mam syna na wózku inwalidzkim.

ODP.
Odpowiadając na zadane pytanie związane z ruchem pojazdów na ul. Zielonej wyjaśniam.
Na ul. Zielonej obowiązuje zakaz ruchu pojazdów z wyjątkiem:
-  dojazdu na teren posesji,
-  dostawy towarów w godz. 5.00 do 11.00 i od 17.00 do 22.00,
-  kierujących posiadających uprawnienia osoby niepełnosprawnej.
Parkujące pojazdy należą w większości do kierowców, którzy są osobami
niepełnosprawnymi. Straż Miejska podejmie działania ażeby wyeliminować tych kierowców, którzy swoje pojazdy parkują niezgodnie z obowiązującymi
przepisami. Komisja do spraw organizacji i bezpieczeństwa ruchu rozważy możliwość wyznaczenia miejsc dla osób niepełnosprawnych co uporządkowałoby sposób parkowania na ul. Zielonej.

2. Jestem mieszkańcem ulicy Spółdzielczej, przy której miasto zdecydował o budowie drogi rowerowej. Po pierwsze chcę wyrazić swoje oburzenie, bo my mieszkańcy nie zostaliśmy w żaden sposób poinformowani o planach (podobno było w gazecie, ale nikt nie ma obowiązku śledzić prasy) o tej inwestycji, która przechodzi przez notabene nasze podjazdy. Moje pytanie zaś jest takie: dlaczego ścieżka rowerowa nie będzie przechodzić po drugiej stronie ulicy tam, gdzie aktualna ścieżka rowerowa biegnie. Za tamtą inwestycją przemawia wiele argumentów: ścieżka biegnie tam wzdłuż całej ulicy i nie jest przecinana ulicami poprzecznymi (np. Dembińskiego), nie utrudnia tam życia obywatelom, ponieważ nowa droga będzie przecinać nasze podjazdy, co jest uciążliwe jak i niebezpieczne, no i kolejna sprawa jak jeszcze można zrozumieć budowę na odcinku Szymanowskiego-Dembi}skiego to ani przed ani po nie ma warunków do budowy, przed Szymanowskiego wąski chodnik przed blokami, a za Dembińskiego teren nierówny przed działkami. Dlatego proszę o umotywowanie swojej decyzji.

ODP.
W odpowiedzi na Pana zapytanie w sprawie lokalizacji budowanej obecnie ścieżki rowerowej w ul. Spółdzielczej w Lesznie informuję, że Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji na etapie opracowywania projektu budowlanego rozważał lokalizację ścieżki rowerowej po wschodniej stronie ul. Spółdzielczej na odcinku od ul. Okrzei do ul. Styki. Po dokładnej analizie zdecydowano jednak o lokalizacji tej ścieżki po zachodniej stronie. Argumentami przemawiającymi za takim rozwiązaniem są między innymi:

1). budowana ścieżka będzie pełniła również funkcję chodnika, którego po zachodniej stronie ul. Spółdzielczej nie ma,
2). budowana ścieżka stanowi kontynuację wybudowanego w ubiegłym roku odcinka też zlokalizowanego po zachodniej stronie ulicy Spółdzielczej,
3). budowany ciąg pieszo-rowerowy będzie obsługiwał głównie mieszkańców ul. Spółdzielczej oraz dzielnicy Zatorze Północ, których posesje są zlokalizowane po zachodniej stronie ul. Spółdzielczej,
4). po wschodniej stronie ulicy Spółdzielczej są zlokalizowane liczne zakłady przemysłowe z wjazdami o dużo większym natężeniu ruchu niż na wjazdach indywidualnych,
5). po zachodniej stronie ul. Spółdzielczej na odcinku od ul. Styki do ul. Kopernika nie ma żadnych zjazdów,
6). po wschodniej stronie ulicy zlokalizowane są słupy oświetleniowe i energetyczne, które na odcinku od ul. Styki do ul. Kopernika stoją w środku chodnika,
7). wszystkie posesje zlokalizowane wzdłuż ul. Spółdzielczej mają zapewniony wjazd na teren posesji.
W związku z powyższym nie widzę możliwości dla innej lokalizacji budowanego ciągu pieszo-rowerowego.

Ponadto informuję, że podjąłem decyzję o wykonaniu wzdłuż posesji, pomiędzy wjazdami miejsc parkingowych do postoju równoległego do krawędzi jezdni zamiast projektowanych pasów zieleni.

3. Mam pytanie dotyczące ulicy Miodowej w Lesznie. Mieszkam przy tej ulicy od 5 lat, do dnia dzisiejszego nie mogę postawić stałego ogrodzenia, bo nikt do tej pory nie może zdecydować, w którym miejscu ma stanąć. Podobno ulica Miodowa ma być poszerzona. Czy ktoś jest w stanie określić, kiedy to ma nastąpić? Wydział zagospodarowania przestrzennego odsyła nas do zarządu dróg. Tam z kolei nikt nie potrafi nam odpowiedzieć, o ile dokładnie mamy cofnąć granicę działki, żeby postawić ogrodzenie. I jeszcze jedna bardzo istotna sprawa - skrzynki gazowe i energetyczne zostały postawione w starych granicach, to znaczy nawet, jeśli cofniemy się z ogrodzeniem, to skrzynki zostaną na środku ulicy. Kto będzie ponosił koszty ich przesunięcia? Jeszcze więcej bałaganu jest na ulicach Wiosennej, Jesiennej i Miłej. Tam część mieszkańców postawiła nowe ogrodzenia w starych granicach, a część cofnęła granicę. Proszę o odpowiedź, kiedy możemy liczyć na rozwiązanie problemu.

ODP.
Odpowiadając na Pani zapytane informuję, że dla terenu w rejonie ul. Miodowej, Wiosennej i Jesiennej w Lesznie trwa sporządzanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Leszna. Zmiana została wywołana UCHWAŁĄ Nr XXXVI/434/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 października 2009 roku. Zakończenie prac na projektem studium (pierwszy kwartał 2011 roku) umożliwi przystąpienie do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nowy plan ureguluje sprawę ciągów komunikacyjnych oraz infrastruktury technicznej.

Obecna sytuacja prawna uniemożliwia wdrożenie jakichkolwiek innych rozwiązań technicznych w kwestii jaką Pani porusza. Realizacja sieci i przyłączy do poszczególnych nieruchomości obecnie jest realizowana według obowiązującego stanu prawnego, jak również zgodnie ze stanem faktycznym władania gruntami tak publicznymi, jak i osób fizycznych.

udostępnij na FB
opublikował: Lucyna Gbiorczyk kontakt: lgbiorczyk@leszno.pl ostatnia zmiana: 2014-09-08 09:59:35

Regulamin komentowania w serwisie www.leszno.pl

  • Redakcja portalu zastrzega sobie możliwość ingerencji lub niedopuszczenia do publikacji wypowiedzi, które nie odnoszą się do tematu artykułu, naruszają normy prawne, obyczajowe, są niezgodne z zasadami współżycia społecznego lub promują własne strony internetowe, produkty itp.
  • Redakcja portalu prosi o unikanie pisania komentarzy w całości WIELKIMI LITERAMI.
  • Redakcja portalu zastrzega sobie prawo do ostatecznego słowa w interpretacji tego regulaminu