pl gb de fr

Niedziela, 18 Marca 2018, Imieniny obchodzą:

START / Urząd Miasta

Urząd Miasta

1. Leszno, ul. Karasia 15

Centrala Urzędu Miasta
tel. 65 529 81 00

Sekretariat Prezydenta Miasta
tel. 65 529 81 10

Biuro Rady Miejskiej - obsługa Rady i Radnych
tel. 65 529 81 15

Wydział Finansowo - Księgowy - sprawozdawczość, księgowość miasta - tel. 65 529 81 18

Wydział Dochodów i Windykacji - wymiary i pobór podatków miejskich oraz opłat lokalnych 65 529 81 38

Wydział Budżetu - budżet miasta Leszna, planowanie i analizy budżetowe, sprawozdawczość, księgowość budżetowa tel. 65 529 81 40

Wydział Organizacyjny - sprawy gospodarczo - finansowe , kadrowe i socjalne urzędu, obsługa prawna i informatyczna tel. 65 529 81 03 

Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji - wszystkie zadania inwestycyjne gminy, zarządzanie drogami i ruchem drogowym, zajęcia pasa drogowego oraz reklamy w pasie drogowym - tel./fax 65 529 81 33, zgłaszanie awarii oświetlenia ulicznego - tel. 65 529 81 33 lub kom. 691 087 552

Biuro prasowe - tel. 65 529 81 28

Kontrola Wewnętrzna - tel. 65 529 81 43

Audyt Wewnętrzny - tel. 065 529 81 43

2. Leszno, ul. Wałowa 5

Urząd Stanu Cywilnego - sprawy urodzin tel. 65 529 81 67, zgonów tel. 65 529 81 66, ślubów tel. 65 529 81 65

Wydział Spraw Obywatelskich - ewidencja ludności tel. 65 529 81 71, dowody osobiste tel. 65 529 81 70, sprawy wojskowe tel. 65 529 81 69, ewidencja działalności gosp. tel. 65 529 81 72, służby zdrowia tel. 65 529 81 69, nadzór nad stowarzyszeniami tel. 65 529 81 72

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - nadzór nad usługami komunalnymi (komunikacja miejska, czystość miasta, zieleń miejska, ciepłownictwo, wodociągi, kanalizacja, gospodarka odpadami), gospodarka wodna, leśna, ochrona przyrody i rolnictwo tel. 65 529 81 83

Wydział Komunikacji - wydawanie praw jazdy tel. 65 529 81 06, rejestracja pojazdów, ewidencja i nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców, instruktorami nauki jazdy, stacjami diagnostycznymi tel. 65 529 81 05

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności - zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna, współpraca ze służbami i inspekcjami w sprawach dotyczących bezpieczeństwa tel. 65 529 81 50

3. Leszno, ul. Przemysłowa 10

Wydział Edukacji - przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadpodstawowe, placówki oświatowe tel. 65 529 81 61

Wydział Kultury i Sportu - kultura, sport, rekreacja tel. 65 529 81 53

Straż Miejska - sprawy porządku, ładu i bezpieczeństwa tel. 65 529 82 00

4. Leszno, ul. Słowiańska 24

Informacja Turystyczna - promocja walorów i produktu turystycznego Leszna i regionu tel. 65 529 81 91

5. Leszno, ul. Jana Pawła II 21

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru - geodezja i kartografia, ewidencja gruntów i budynków, podziały nieruchomości, uzgodnienia dokumentacji projektowej, numeracja nieruchomości tel. 65 529 82 08

Wydział Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa - zagospodarowanie przestrzenne, ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenia na budowę tel. 65 529 81 97

Wydział Gospodarki Nieruchomościami - gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy i Skarbu Państwa tel. 65 529 82 11

Wydział Gospodarki Lokalowej - prowadzenie gospodarki lokalowej miasta, sprawy mieszkaniowe tel. 65 529 81 78 dodatki mieszkaniowe tel 65 529 81 79

6. Leszno, ul. Jana Pawła II 21a

Miejski Rzecznik Konsumentów - pomoc prawna w sprawach konsumenckich tel. 603 339 080. Przyjmowanie interesantów: poniedziałek godz. 12:00 - 17:00, od wtorku do czwartku w godz. 10:00 - 14:00
Telefonicznie : poniedziałek godz. 11:00 - 17:00, od wtorku do czwartku w godz. 9:00 - 14:30
W piątek rzecznik nie przyjmuje interesantów ani nie udziela porad telefonicznie.

Wydział Promocji i Rozwoju - promocja miasta, współpraca z zagranicą 65 529 46 45, obsługa inwestorów 65 529 54 02, współpraca z organizacjami pozarządowymi 65 529 54 03, strategia rozwoju Leszna 65 529 46 35

7. Leszno, ul. Lipowa 32

Biuro ds. Uzależnień - przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzależnieniom, opieka nad działalnością świetlic socjoterapeutycznych na terenie miasta Leszna tel. 65 529 82 27

Biuro Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych tel. 65 529 82 28

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności tel. 65 529 82 24

8. Leszno, ul. Śniadeckich 5

Powiatowy Urząd Pracy tel. 65 529 81 90

 

Urząd Miasta Leszna pracuje w następujących godzinach:

poniedziałek - 7:30 - 17:00
wtorek - piątek - 7:30 - 15:30

Wydział Spraw Obywatelskich, Wydział Komunikacji i Urząd Stanu Cywilnego
przyjmują interesantów w godzinach:

poniedziałek - 7:30 - 16:00
wtorek - piątek - 7:30 - 14:30

 


udostępnij na FB
opublikował: Lucyna Gbiorczyk kontakt: lgbiorczyk@leszno.pl ostatnia zmiana: 2015-05-13 08:42:24

Regulamin komentowania w serwisie www.leszno.pl

  • Redakcja portalu zastrzega sobie możliwość ingerencji lub niedopuszczenia do publikacji wypowiedzi, które nie odnoszą się do tematu artykułu, naruszają normy prawne, obyczajowe, są niezgodne z zasadami współżycia społecznego lub promują własne strony internetowe, produkty itp.
  • Redakcja portalu prosi o unikanie pisania komentarzy w całości WIELKIMI LITERAMI.
  • Redakcja portalu zastrzega sobie prawo do ostatecznego słowa w interpretacji tego regulaminu